wtorek, 30 listopad 2021, 48 tydzień roku
Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 

Normy wytrzymałościowe:cement piasek_1

Klasa betonu - określenie jakości i typu betonu, oznaczone literą B i liczbą wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej {fGc,cube} na ściskanie w MPa(wg PN-B-03264:2002).

Według nowej normy budowlanej klasę betonu określa symbolCxx/yy gdzie:

xx - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm;

yy - wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15x15x15cm.

Kilka głównych klas betonu występujących w Polsce:

C8/10 wg starych oznaczeń B10

C12/15 wg starych oznaczeń B15

C16/20 wg starych oznaczeń B20

C20/25 wg starych oznaczeń B25

C25/30 wg starych oznaczeń B30

C30/37 wg starych oznaczeń B37

C35/45 wg starych oznaczeń B45

C40/50 wg starych oznaczeń B50

C45/55 wg starych oznaczeń B55

C50/60 wg starych oznaczeń B60

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm) i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności) oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa (próbka sześcienna 15 cm × 15 cm × 15 cm). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22).źródło: wikipedia.pl