sobota, 29 styczeń 2022, 04 tydzień roku
Imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei
 

Rodzaje betonu:pompa_do_betonu

Ze względu na ciężar objętościowy:

 • beton ciężki:

O ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw
(np. barytowych), stosowane jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego.

 • beton zwykły:

O  ciężarze objętościowym od 2 200 - 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem kruszyw naturalnych
i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowane do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych.

 O ciężarze objętościowym od 2000 - 2 200 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem kruszyw porowatych
(np. keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych.

 • beton lekki:
ciężarze objętościowym do 2000 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).


Ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania:

 • beton natryskowy:

Beton natryskowy jest to już gotowy beton, który za pomocą odpowiednich samochodów betoniarek jest transportowany na miejsce budowy. Taka gotowa mieszanka za pomocą węża jest pod danym ciśnieniem natryskiwana co powoduje jej prawidłowe zagęszczenie i rozprowadzenie. Podczas dzisiejszych sposobów wznoszenia budynków jest to bardzo często wykorzystywana metoda. Takie nanoszenie i sposób rozprowadzania pozwala nam na uzyskanie betonu o odpowiednich czynnikach wytrzymałości i prawidłowym jego rozmieszczeniu. Beton natryskowy nakładany jest metoda suchą lub mokrą. Podczas metody suchej mieszanka cementu czy też innego materiału sypkiego bez dodatku wody jest za pomocą wilgotnego powietrza przesuwana do dyszy natryskowej gdzie dopiero dodawana jest do mieszanki woda. Metoda ta jest bardzo wygodna i często stosowana szczególnie przy remontach czy też poprawianiu konstrukcji budowli. Metoda mokra różni się od suchej tym, iż gotowa mieszanka betonu jest pod ciśnieniem wypychana na przeznaczone miejsce.

 • beton walcowany:

Używany jest on przede wszystkim w procesie budowania dróg. Bardzo specyficzne jest to, iż ten beton jest betonem wilgotnym, który układany jest na drodze przy użyciu specjalnego sprzętu. Tym sprzętem jest kombajn drogowy. Bardzo znacząca cechą tego betonu, jest jego bardzo wysokie zagęszczenie co dodatkowo w bardzo dobry sposób wpływa na czas, który jest potrzebny na wyschniecie gotowej masy. Jeżeli chcemy taki beton uzyskać, wtedy skład masy betonowej musi być stworzony według jednej bardzo znanej reguły. Musimy do wapna oraz mieszanin różnych piasków, dodać minimalną ilość wody.

 • beton wirowany:

Beton wirowany to jeden z najbardziej opłacalnych betonów, które są produkowane przez firmy budowlane. Urządzenia dzięki którym otrzymywany jest, bardzo wysokiej klasy beton wirowany są programowane przez komputery. Beton który produkowany jest przez specjalne urządzenia wirowany jest z prędkością 600 obrotów na minut. Taki beton gwarantuje, iż po wylaniu na siatkę bardzo szybko zwiąże Sie z podłożem. Dzięki zastosowaniu tej, wysokiej klasy metody, możliwe jest osiągniecie wysokiej wytrzymałości gotowego już betonu. Dodatkowym, ale bardzo znaczącym atutem jest uzyskanie gładkiej i bezporowatej powierzchni zewnętrznej. Beton tego rodzaju posiada bardzo wysokie parametry, zarówno te wytrzymałościowe jak I te mające bardzo bliski związek z wiązaniem Sie masy betonowej. Proces wiązania masy betonowej z podłożem trwa około 10 minut, i jest bardzo skomplikowany dlatego warto bardzo dokładnie poznać jego strukturę. Oczywiście nie jest to jedyny rodzaj betonu i dlatego przed wyborem metody, którą będziemy budować nasz dom, musimy mieć bardzo wyraźnie zaznaczony rodzaj betonu, który będziemy używać.

Ze względu na właściwości:

 • betony jastrychowe:
 • betony polimerowe:
Zamiast spoiwa cementowego zawierają polimery; betony cementowo - polimerowe - zawierają spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania. 

 • włóknobetony:

Oprócz kruszyw naturalnych zawierają włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako betony do wykonywania np. posadzek przemysłowych.

 • żużlobetony:

Z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa.

 • asfaltobeton:

Bez cementu i wody, zawierają asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir - stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.

 • beton komórkowy :
 Rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza  pod odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej,w wyniku czego powstają w nim jednorodne pory,zwane komórkami.


Istnieją dwie metody wprowadzania powietrza: przez reakcję chemiczną – najczęściej proszek aluminiowy wprowadzony do cementu (gazobeton) lub przez dodanie do mieszanki czynnika pianotwórczego, który wprowadza pęcherzyki podczas mieszania przy dużej prędkości (pianobeton). Beton komórkowy wykazuje wysoką odkształcalność cieplną i wilgotnościową oraz wysoki skurcz (zmiana objętości).

 • beton autoklawizowany: 

Poddany obróbce cieplnej w środowisku pary wodnej.
źródło: wikipedia.pl